Britaniyalı, Şagirdlərin Müəllimlə, Műellime, Sagird Be Muellime, Muellime Ve Sagird