Qıraqdan Güdən, Paltarli Qadin Lüt Kisi, Britaniyalı, Ingilisler, Alcaltma